כיורים

ART 4740/4741

קוטר 45

ART 4742K/4743 WALL OUTLET /FREESTANDING

42 קוטר

ART 86410

100/45

ART 86310

80/45

ART 86210

60/45

ART WS101

24/35.5

ART 83400

קוטר 46 יציאה תחתונה

ART 83300

קוטר 46 צמוד קיר

ART 83200

קוטר 48

ART 84100

קוטר 40

כיור מונח/שקוע 45/45

מקט 30090